SMÄRTHANTERING

MVMNT & YOGA

Smärthantering

Långvarig smärta är komplext och ett multifaktoriellt tillstånd som involverar en mängd olika faktorer. Ingen kan säga exakt hur varje faktor påverkar just din smärta. Men vi vet idag att det handlar om mer än enbart vävnadsskada. Smärta är därför ett opålitligt mått på förekomsten (eller mängden) skada – det ena kan existera utan det andra. Smärta är mer än det sensoriska. Känslor, tankar, minnen, miljö, kontexten (och mycket mer) påverkar vår upplevelse.

Jag jobbar med individanpassad smärthantering utifrån en biopsykosocial modell. Tillsammans utforskar vi vad för typ av träning som funkar för dig och ser även över andra områden inom din livsstil som kan påverka.
Det här är en dynamisk process utan några färdiga mallar eller metoder. Du som människa, med dina unika förutsättningar, din bakgrund och upplevelser är vad som styr processen framåt.

Kontakta mig så bokar vi in ett första möte (detta kan även ske via telefon/Zoom). Har du ett pågående sjukdomstillstånd kontrollera med din vårdgivare om särskilda rekommendationer.

Vid tillstånd som kräver annan medicinsk behandling hänvisas till lämplig speciallist.

Smärthantering i Västerlanda med Clara Dymén

BIO – PSYKO – OCH SOCIALA faktorer, alla delar i ditt liv har en potential att påverka din smärtupplevelse. Låt oss utforska vilka du kan förändra själv.