GARUDA

RYTMISK & FLÖDANDE

Garuda

Garudametoden är en holistisk träningsform där stor vikt läggs på rytm, flöde och variation. Tekniken har hämtat inspiration från yoga, pilates, tai chi, dans och kampsport. 

Du jobbar mot att förbättra din mobilitet, stabilitet, balans och koordination såväl som mot ett ökat mentalt fokus och större medvetenhet kring den egna kroppen.

I studion i Västerlanda har vi en Garudamaskin. Garudamaskinen, Garuda Apparatus, ger många möjligheter att för din träning. Garudamaskinen passar därför mycket bra att ta hjälp av vid smärta, rehab och skador men kan även användas för att öka intensiteten i din träning.

Garuda maskins träning
Garuda med Clara Dymén